Разгледайте сайта ни надолу за да видите всички автомобили, които се отдават под наем. / Scroll-down our website, so you can browse all of our cars for rent.

Как да наемем автомобил?

Изисквания към клинетите:

 

1. Правила при наемане

1.1 Наемателите трябва да са навършили пълнолетие, да притежават редовни лични документи и шофьорска книжка. Само вписаните и упълномощени чрез договора за наем лица имат право да управляват наетия автомоби

 

2.Начин на наемане:
- Автомобилите се наемат и връщат в офиса на фирма "Камен - Карс" ООД.
- По предварителна заявка на клиента автомобилите могат да бъдат доставени и върнати във всяка точка на страната.(Заплаща се предварително,еднократна такса  за услугата).

3.Начин на плащане:
- Пълната наемна цена на автомобила се заплаща при сключване на договора.

4.Наемане за чужбина:
- Нашите клиенти могат да излизат от страната с наетия от тях автомобил.В този случай фирмата трябва да бъде уведомена и да се подпише допълнителен анекс между фирма  "Камен - Карс" и клиента, както и да се издаде зелена карта.

 

5.Договор за наемане на автомобил:
- По-долу може да се запознаете с нашия договор като щракнете на стрелката за сваляне.